Steve Jobs – DV 1240

27/03/2016 3:43
(Tiếp theo kỳ trước) Trong bữa tối, họ đã nói về tầm quan trọng của việc lan truyền văn hóa doanh nghiệp và sự nhanh nhẹn, khéo léo vào công ty. Sony đã thất bại khi làm việc này, Murdoch nói. Jobs tán đồng. “Tôi đã tin rằng một công...

Steve Jobs – DV 1241

27/03/2016 3:35
(Tiếp theo kỳ trước) Sau này Schmidt có nói với tôi: “Steve muốn điều hành Apple theo một cách riêng, cũng giống như 20 năm trước, đó là biến Apple là một nhà cải tiến hệ điều hành khép kín tuyệt vời. Họ không muốn người khác “đặt...

Steve Jobs – DV 1242

27/03/2016 3:43
(Tiếp theo kỳ trước) Sự việc này dẫn đến một cuộc trao đổi email với Ryan Tate - biên tập viên của website công nghệ lá cải Valleywag. Một buổi tối, Tate vừa nhấm nháp ly cocktail, vừa bắn một e-mail tới Jobs với nội dung chỉ trích lối...