10 ảnh du lịch ấn tượng hàng đầu của National Geographic

Cuộc thi của tạp chí Nat Geo còn nhận sản phẩm đến 16/11, với giải thưởng 10.000 USD và một chuyến đi đến trụ sở tòa soạn ở Washington DC tham dự.